Blog List Right Sidebar

Еко-акција за уредување на Едукативниот центар

Еко-акција за уредување на Едукативниот центар

Почитувани пријатели на Едукативниот центар, во недела на 15.05.2022 година, организираме Еко акција за пролетно уредување на дворот

Конкурс за ученици од основно образование од училиштата во Брегалничкиот регион

Конкурс за ученици од основно образование од училиштата во Брегалничкиот регион

На 20.05.2022 во Едукативниот центар за зачувување на природата во с.Негрево, Пехчево, ќе се одржи настан за одбележување

Дневниот центар за лица со посебни потреби од Виница во посета на Едукативниот центар за зачувување на природата

Дневниот центар за лица со посебни потреби од Виница во посета на Едукативниот центар за зачувување на природата

Оваа година во рамките на програмата на Европските денови на културното наследство 2021 година, музејот Теракота од Виница

Одржана oбука за претприемништво за одржлив развој за поддршка на вработливоста и социо-образовниот развој за млади жени кои живеат во рурални области

Одржана oбука за претприемништво за одржлив развој за поддршка на вработливоста и социо-образовниот развој за млади жени кои живеат во рурални области

Вчера во Едукативниот центар во село Негрево се одржа oбука за претприемништво за одржлив развој за поддршка на