Адреса
с. Негрево, Пехчево
Република Северна Македонија
Телефон
+389 75 462 592

За повеќе информации и резервации пишете ни тука