Галерија од нашиот едукативен центар

360° Фотографии

Двор на Едукативен центар

Просторија 1 – Брегалнички Слив и значењето на водата

Просторија 2 – Најкарактеристични видови на живеалишта во Брегалничкиот Слив