Кој треба да нè посети

За кого е наменет Едукативниот Центар?

Едукативниот центар се стреми да им овозможи на учениците, студентите и на сите заинтересирани посетители, на креативен начин и преку употреба на современи и иновативни алатки да се запознаат со природните вредности во брегалничкиот регион, како и да го поддржи едукативниот процес за зачувување на природата на сите нивоа од образованието во регионот и пошироко.

Едукативниот центар е дел од листата за изведување на училишни екскурзии и други слободни активности на ученици од основните училишта на Министерството за образование и наука.

Едукативниот центар, освен за секојдневни поединечни посети на сите заинтересирани е одлично место за:

Организирање на еднодневни екскурзии за ученици од основни и средни училишта

Одржување на настава во природа

Организација на предавања, семинари, обуки и еднодневни работилници и настани за градење на тимски дух

Организирање на излети

Организирање на изложби