ЗАПОЗНАЈ ЈА
ПРИРОДАТА
и грижи се за неа! Прочитај повеќе
Брегалнички регион

Брегалнички регион

Во едукативниот центар може да научите сè за природните екосистеми, течението на река Брегалница со своите 12 притоки, циклусот на водата и третман за пречистување на отпадни води.
Флора

Флора

На едно место погледнете ги многубројните растенија и автохтони семиња по кои е препознатлив регионот, научете како се прави хербариум и кои се земјоделските култури кои што се одгледуваат кај нас.
Фауна

Фауна

Запознајте се со водните и копнените животни, птиците и инсектите кои што ги има на територијата во брегалничкиот регион, дознајте каде живеат и како се прехрануваат во текот на годината.
За нас

Нашата цел е да придонесеме кон зачувување на природата во брегалничкиот регион.

Основната цел на едукативниот центар е да придонесе кон зачувување на природата во брегалничкиот регион, преку едукација и подигање на јавната свест, како и промоција на одржливото користење на природните ресурси.

Во eдукативниот центар на несекојдневен и оригинален начин на посетителите им се доближува значењето на природата и се промовира биолошката разновидност во брегалничкиот регион.

Воспоставувањето на едукативниот центар е поддржано од Програмата за зачувување на природата во Северна Македонија, проект на Швајцарската агенција за развој и соработка (SDC), кој е координиран од Фармахем.

Должина на р. Брегалница

0км

Должина на р. Брегалница

Видови на птици

0

Видови на птици

Видови на флора

0+

Видови на флора

Видови габи

0

Видови габи

Настани

Поддржано од:

SDC
PZP
FARMAHEM
Адреса
с. Негрево, Пехчево
Република Северна Македонија
Телефон
+398 75 462 592

За повеќе информации и резервации пишете ни тука