Циркуларно пакување

Cirkularno pakuvanje

Втората работилница од проектот “The future is circular”, поддржан од Делегацијата на Европска Унија и Europe House Skopje, се одржа во Едукативниот центар за зачувување на природата во с.Негрево.

cirkularno pakuvanje

Ученици од ОСУ “Ацо Русковски”- Берово и ООУ “Ванчо Китанов”- Пехчево, овојпат имаа можност да научат кои материјали се употребуваат за пакување и како истите може да бидат дел од циркуларната економија, што е компост, зошто треба да компостираме и како се компстира.

Cirkularno pakuvanje