Одржана работилница од проектот „Да ја откриеме природата“

На 03.11.2020 година, во Едукативниот центар во с.Негрево се одржа работилница  за непосредно пренесени знаења, преку размена на искуства за организирање на семејни работилници. Работилницата е дел од активностите на проектот „Да ја откриеме природата“, поддржан преку Мрежата за рурален развој на СМ, а финансирано од We Effect.

Целта на оваа работилница беше,  управното тело на здружението да се запознае со активностите и целите на проектот, како и со важноста на креираните едукативни содржини за семејни работилници во понатамошното работење на Едукативниот центар.