Креативноста на дело

Реупотреба на старa хартија

Хартијата доаѓа од природата, таа се изработува од ситно мелена дрвена маса која се меша со големи количини на вода. Колку повеќе користиме хартија толку повеќе се уништуваат дрвја за нејзина изработка.

Затоа во Едукативниот центар во село Негрево, најмладите преку креативни работилници имаат можност да научат како преку повторна употреба на старата хартија може да се изработат нови предмети, а со самото тоа да придонесат и кон зачувување на шумите од прекумерно сечење за производство на хартија.

Детали

Организатор : Реупотреба на старa хартија Едукативен центар за зачувување на природата во с.Негрево

Почнува на : 2019-08-17

Завршува на : 2019-08-17

Време : 9.00 am

Цена : Бесплатно

Локација

Локација : Едукативен центар за зачувување на природата во с.Негрево

Адреса : c.Негрево

E-mail : info@ecnegrevo.mk

Тел. : 075 462 592