Креативноста на дело

Природата и уметноста

Природата е најдобар уметник кој знае како да создаде уникатна уметност, но дали знаеме како да ја искористиме за ние да создадеме уметничко дело, а истовремено да не и наштетиме.

Во Едукативниот центар се организира работилница на која се поттикнува детската фантазија со цел создавање на уметнички дела од природни материјали, а истовремено се развива и посебена одговорност кон природата.

Детали

Организатор : Едукативен центар Негрево

Почнува на : 2019-11-30

Завршува на : 2019-11-30

Време : 9.00 am

Цена : Бесплатно

Локација

Локација : Едукативен центар за зачувување на природата во с.Негрево

Адреса : c.Негрево

E-mail : info@ecnegrevo.mk

Тел. : 075 462 592