Blog Classic

Our Latest News

How workforce development programs turn talent puddles into talent pools , Hiring isn’t easy. Employers might get hundreds
ПОВИК ЗА СТУДЕНТИ: Иновирај за животната средина

💥Повикот за последниот Иновациски камп 6 е отворен! Пријави се за тридневно иновациско искуство со сите вклучени трошоци.

Посета на ООУ „Вера Јоциќ“ – Скопје

Денешни наши гости беа учениците од 7 одд. од ООУ” Вера Јоциќ” – Скопје, заедно со нивната наставничката

Посета на ОУ „Кирил Пејчиновиќ“ – Скопје

Уште една реализирана работилница преку Мрежата за искуствено учење. На 27.03.2024г. ученици од ОУ “Кирил Пејчиновиќ” – Скопје